Situering

De afgelopen jaren vonden er heel wat verschuivingen plaats binnen de jeugdhulp. Het streven naar volwaardig burgerschap waarbij de persoonlijke autonomie, rechten en krachten gerespecteerd worden, is een belangrijke doelstelling voor iedereen die betrokken is bij de ondersteuning aan minderjarigen, volwassenen en hun context met een ondersteuningsvraag.

Om deze doelstellingen waar te maken, zijn reeds inspanningen gebeurd. Toch kunnen we vaststellen dat cliënten, verwijzers, hulpverleners vaak door de bomen het bos niet meer zien binnen het rechtstreeks toegankelijke jeugdhulpaanbod (RTJ).

Volgende noden zijn duidelijk voelbaar:

  • Transparantie in het hulpverleningslandschap
  • Informatie en advies over het bestaande aanbod
  • Afstemming en samenwerking tussen het bestaande intersectorale aanbod
  • Intersectoraal casusoverleg en coaching
  • Registraties van noden, dit in functie van het gericht organiseren van verbeteracties en het formuleren van beleidsadviezen

Wat contextbegeleiding (een significant deel van het RTJ-aanbod) betreft, stellen we vast dat de toegang en instroom erg specifiek georganiseerd was. Enerzijds bepaalden voorzieningen zelf wie, op welke manier & wanneer ‘aangemeld’ kon worden. Anderzijds hield elke voorziening er een eigen wachtbeheer op na. Dit leidde tot een weinig overzichtelijk aanbod, inefficiënte toegang, vertekende weergave van de noden en creëerde een tijdrovende werkwijze voor zowel aanmelders als aanbieders.

Om op bovengenoemde knelpunten een antwoord te bieden, wordt er intersectoraal het engagement aangegaan om samen vorm te geven aan een RTJ-punt. We verbinden ons ertoe een referentiepunt in te richten dat informatie, oriëntatie en ondersteuning biedt aan elke hulpvrager.

website door axento.be