Voor wie?

Iedereen die een hulpverzoek heeft met betrekking tot een minderjarige en zijn context. Het kan gaan om cliënten zelf, medewerkers uit de Brede Instap (CLB, CGG, school, OCMW, CAW, …) maar ook privétherapeuten, huisdokters, enz.

Medewerkers van de gemandateerde voorzieningen en de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank kunnen voor het aanbod van CKG De Stap en voor de module contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering, rechtstreeks contact opnemen. Wat betreft het aanbod contextbegeleiding (BJB) worden zij voorlopig nog verder geholpen conform de huidige gangbare samenwerking. 

Het werkingsgebied van het RTJ-punt is de provincie Limburg.

website door axento.be