Samenwerking

Het RTJ-punt is fundamenteel verbonden met de kerngroep RTJ (IROJ). Het is de kerngroep die mee vorm geeft aan het RTJ-punt, een cruciale kerngroep met het oog op ‘een intersectoraal punt voor een intersectoraal aanbod’.

Binnen de provincie Limburg is er intersectoraal het engagement om het RTJ-punt verder uit te bouwen.

COLim is een bestaand samenwerkingsverband tussen drie Limburgse voorzieningen (De Wiekslag, Huize Sint-Augustinus en Daidalos) die de module contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering aanbieden. De COLim-werking wordt volledig geïntegreerd binnen het RTJ-punt.

De Wiekslag, Huize Sint-Augustinus en Daidalos fungeren tevens als initiatiefnemende voorzieningen binnen het RTJ-punt. De wachtlijsten voor rechtstreeks toegankelijke contextbegeleiding werden uitgezuiverd en samengevoegd tot één wachtlijst. Kort daarna, sloot ook CKG De Stap zich aan bij het RTJ-punt. Later stapten ook De Oever en CKG De Hummeltjes (voor Hasselt en steunpunt Sint-Truiden) mee in. Het wachtbeheer wordt samen gedragen.

Onder deze vier voorzieningen beogen we steeds een vlotte samenwerking door goede afspraken en voortdurende afstemming.

Het RTJ-punt onderhoudt een positieve samenwerking met het Crisispunt-18 Limburg en kan indien aangewezen fungeren als toeleider naar een aanbod in crisis. Omgekeerd kan er ook een warme overdracht plaatsvinden van het Crisispunt-18 Limburg naar het RTJ-punt.

Het RTJ-punt en Afdeling Continuïteit en Toegang (ACT) hebben deels een gemeenschappelijke opdracht, namelijk het aanbieden van een centraal infopunt. Om die reden wordt er op regelmatige basis afgestemd en samengewerkt.

website door axento.be