Werking

Het RTJ-punt omvat drie grote werkingspijlers: informeren, oriënteren en aanbieden. Deze pijlers zijn niet strikt arbitrair en worden veelal gecombineerd ingezet.

website door axento.be