Aanbieden

Het informeren, oriënteren & afstemmen resulteert mogelijks in een hulpverzoek tot rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Wanneer het RTJ-punt geen verantwoordelijkheid kreeg voor het geïndiceerde aanbod, wordt een warme overdracht beoogd. 

Het RTJ-punt beheert vandaag het aanbod contextbegeleiding van De Oever, De Wiekslag, Huize Sint-Augustinus & Daidalos (BJB). Daarnaast is ook het volledige aanbod van CKG De Stap (Kind en Gezin) opgenomen binnen het RTJ-punt, alsook het mobiele aanbod van CKG De Hummeltjes (voor Hasselt en steunpunt Sint-Truiden).

Er wordt zo snel mogelijk een match beoogd tussen deze hulpverzoeken en het aanbod.

In de realiteit is een onmiddellijke match vaak niet realistisch door de veelheid aan terechte hulpverzoeken. Het RTJ-punt biedt, indien gewenst, alternatieve perspectief biedende hulp. Deze hulp verschilt in vorm, intensiteit, frequentie en duur t.a.v. de geïndiceerde hulp (contextbegeleiding) bv. consultaties, groepsaanbod, telefonische ondersteuning, ...

De aangeboden alternatieve hulp zorgt dat er contact blijft met de hulpverzoeker, dat er een duidelijke aanspreekpersoon is, het hulpverzoek mogelijks wijzigt of vervalt, …

Wanneer een hulpverzoek gekoppeld kan worden aan een hulpaanbod, verzorgt het RTJ-punt deze koppeling. De hulpverzoeker en hulpaanbieder worden in verbinding gebracht en er vindt een warme informatieoverdracht plaats.

website door axento.be