Informeren

Het RTJ-punt kan gecontacteerd worden met een concrete informatievraag. Het RTJ-punt beschikt immers over heel wat informatie:

  • de eigen werking & het eigen aanbod
  • het aanbod van niet RTJ-punt leden
  • alternatieve werkingen

Waar nodig neemt het RTJ-punt een actieve rol op zich binnen deze eerste pijler. Het RTJ-punt kan indien nodig fungeren als brug naar alternatieve werkingen, bv. wanneer een samenwerking met het crisismeldpunt aangewezen is, kan het RTJ-punt een eerste contact leggen.

Het RTJ-punt kan ook casusoverstijgend gecontacteerd worden met het oog op toelichtingen t.a.v. teams/groepen m.b.t. de brede werking (voorstelling RTJ-punt, kracht- en netwerkgericht werken (PH), …).

Tot slot genereert het RTJ-punt heel wat informatie m.b.t. hulpverzoeken, informatievragen, … Deze informatie wordt op geregelde tijdstippen gebundeld en in kaart gebracht.

website door axento.be