Oriënteren

Wanneer er geen duidelijke informatievraag (meer) is, maar een hulpverzoek, begint het oriënteren. Deze fase telt drie dimensies.

Vanuit het kracht- en netwerkgericht denken wordt de hulpverzoeker gecoacht. Deze vorm van coaching wordt tevens gevat in het gedachtegoed van positieve heroriëntering (PH). Op deze manier wordt verkend welke hulpbronnen dicht bij de hulpverzoeker (context van de hulpverzoeker) steunend kunnen zijn. Mogelijks vervalt op deze wijze het hulpverzoek, al dan niet met ondersteuning van de nodige informatie. Coaching is niet strikt beperkt naar intensiteit, frequentie, duur of vorm maar er wordt uitgegaan van één tot een vijftal telefonische contacten lopend binnen een tijdspanne van een maand.

Soms is coaching ontoereikend en is een procesbegeleiding aangewezen. De module contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering kan door het RTJ-punt opgestart worden binnen één van de erkende voorzieningen (De Wiekslag vzw, Daidalos vzw of vzw Huize Sint-Augustinus). Voor dit aanbod is er geen wachtlijstwerking.

Binnen deze fase worden duidelijke afspraken gemaakt met de hulpverzoeker. Er wordt goed afgestemd wie welke contacten op zich neemt, wie voor wie het aanspreekpunt is. Het RTJ-punt biedt door deze afstemming duidelijkheid en transparantie voor de betrokkenen.

website door axento.be